ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
- มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2563   ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2566
รายการคะแนน
น้อย [NAN %]
น้อยที่สุด [NAN %]
ปานกลาง [NAN %]
มาก [NAN %]
มากที่สุด [NAN %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด

  • น้อย  = 0 คะแนน NAN%
  • น้อยที่สุด  = 0 คะแนน NAN%
  • ปานกลาง  = 0 คะแนน NAN%
  • มาก  = 0 คะแนน NAN%
  • มากที่สุด  = 0 คะแนน NAN%