ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
แบบสำรวจความคิดเห็น
หัวข้อวันที่ผลการแสดงความเห็น
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีโครงสร้าง/แผนผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนโปร่งใส30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีขั้นตอนการบริการสะดวก รวดเร็ว มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีระเบียบ/แบบฟอร์ม/เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีนวัตกรรม และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีการให้บริการผ่านสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีการให้บริการผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริการ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีความรู้ความสามารถให้บริการและให้คำแนะนำปรึกษาได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีความตรงต่อเวลา บริการรวดเร็ว และถูกต้อง30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีความเสมอภาคในการให้บริการ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริหารและมีจุดประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสาร30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ
- มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความเข้าใจในเรื่องที่ขอรับบริการ30 กันยายน 2563ผลสำรวจ