ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
1,167
เดือนที่แล้ว
2,795
ปีนี้
15,712
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
80,765
ไอพี ของคุณ
34.201.121.213


ประกาศเทศบาลตําบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน : ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีความประสงค์จะรับ นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โดยคุณสมบัติ ดังนี้

๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์
๓.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่ปั๋งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔.กำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน

เอกสารที่นำมายื่นสมัคร
๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

โดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง


 
13 มีนาคม 2562