ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,519
เดือนที่แล้ว
2,452
ปีนี้
23,737
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
88,790
ไอพี ของคุณ
34.204.191.31


ประกาศเทศบาลตําบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน : ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีความประสงค์จะรับ นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โดยคุณสมบัติ ดังนี้

๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์
๓.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่ปั๋งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔.กำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน

เอกสารที่นำมายื่นสมัคร
๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

โดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง


 
13 มีนาคม 2562