ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
3,278
ปีนี้
15,559
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
110,838
ไอพี ของคุณ
3.235.75.174


ประกาศเทศบาลตําบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน : ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีความประสงค์จะรับ นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โดยคุณสมบัติ ดังนี้

๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์
๓.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่ปั๋งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔.กำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน

เอกสารที่นำมายื่นสมัคร
๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

โดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง


 
13 มีนาคม 2562