ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
118
เดือนที่แล้ว
3,278
ปีนี้
15,509
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
110,788
ไอพี ของคุณ
18.208.132.33


#วันสงกรานต์ หรือ #วันปีใหม่ไทย 13-15 เมษายน 2563

สงกรานต์ปีนี้ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กันนะคะ

- งดการทำกิจกรรมนอกบ้าน
- งดจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์
- งดเล่นสาดน้ำ
- งดเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบปะพ่อแม่ญาติพี่น้องในต่างจังหวัด
- งดการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เปลี่ยนมาสรงน้ำพระในบ้านแทน

การเดินทางไปทำบุญที่วัด หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน
อย่าลืม! สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสม

13 เมษายน 2563

#ขอความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยให้ปิดสถานที่และห้ามบุคคลใดเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้

1. ปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง

2. ห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ ตั้งวางจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนรอบคูเมืองด้านในและถนนรอบคูเมืองด้านนอกทั้ง 4 ด้าน รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่อง

3. งดการใช้พื้นที่ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมถึงพื้นที่ในลักษณะคล้ายกัน เพื่อเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มกัน หรือทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ รวมถึงการตั้งวางจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณดังกล่าว

4. งดการใช้พื้นที่สาธารณะหรือบริเวณแห่งน้ำสาธารณะ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ ที่สามารถเข้าไปรวมกลุ่มทำกิจกรรม อาทิ ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ หรือทำกิจกรรมอื่นใดในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และห้ามมิให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป รวมตัวกันเพื่อชุมนุมทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน บริเวณที่หรือทางสาธารณะ

5. ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ร้านขายของชำทั่วไป ให้งดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไป สำหรับในช่วงเวลาที่เปิดขายได้นั้น ขอให้จัดให้มีมาตรการป้องกันโรค โดยให้มีบริการเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสาธารณะ เช่น ประตูเข้า-ออก มือจับตู้แช่อาหาร ชั้นวางสินค้าเคาน์เตอร์บริการ และบริเวณอื่นๆ ที่อาจมีการสัมผัสร่วมกันของผู้เข้าใช้บริการ และต้องจัดให้มีมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ของผู้ใช้บริการ และพนักงานผู้ให้บริการอย่างน้อย 1 เมตร

นอกจากนั้นยังต้องคัดกรองพนักงานผู้ปฏิบัติงานก่อนทำงาน และในขณะทำงานให้พนักงานผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักอนามัย

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรการ 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

03 เมษายน 2563

ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดหนัก!!!!

ทั้งไข้หวัดโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดา และค่าฝุ่น pm 2.5 ที่มาจากหมอกควันไฟป่าก็เกินค่ามาตรฐาน

ขอประชาสัมพันธ์ แนะนำพี่น้องประชาชน เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหานใจและฝุ่นพิษ Pm 2.5 นะคะ และช่วงนี้ปอยหลวงหลายที่เลย อาจจะไปรับเชื้อที่อื่นมาแพร่ได้

***หากลูกหลานใคร....****
มีไข้ เป็นหวัด ให้หยุด รร.ไม่ควรเอาไป รร.นะคะ
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สำรวจ ตรวจตรา ลูกๆหลานๆ ตัวเองก่อนมาส่ง รร. ร่วมกันป้องกันการติดต่อโรคระบาดทางเดินหายใจในช่วงนี้ ในเบื้องต้นร่วมด้วย ช่วยกันนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ด้วยความปราถนาดีจาก : งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

03 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ หากประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้จัดทำเป็นหนังสือ ส่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อไป

#รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลอง หรือสถานที่สาธารณะ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ตรวจสอบพบว่ามีการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณริมทางถนน คู คลองและสถานที่สาธารณะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและก่อให้เกิดรำคาญจากกลิ่นเหม็นแก่ประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน "มินำขยะทิ้งเรี่ยราด ช่วยกันรักษาความสะอาด" หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 2,000 – 10,000 บาท

พบเห็นการกระทำดังกล่าว มีหลักฐานชัดเจน
ขอให้แจ้งงานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
โทร ๐-๕๓๒๕-๗๓๓๖
หรือ
Facebook : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

21 กุมภาพันธ์ 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (สำหรับไตรมาสที่ 1 ) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

10 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยฤดูแล้งของทุกปี ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มักเกิดการเผาในที่โล่งเป็นประจำ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้เกิดฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 นั้น

เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเกิดจากการเผาในที่โล่งทุกชนิด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จึงขอประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

06 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

28 มกราคม 2563

สำหรับประชาชนทั่วไป

ลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และเลือกใช้หน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
ควรทิ้งหน้ากาก เมื่อพบว่าหายใจลำบากหรือภายในหน้ากากสกปรก หากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวัน
หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์
สำหรับเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

จำกัดการออกนอกบ้านควรอยู่ในอาคารโดยเฉพาะห้องสะอาด ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และไม่ควรอยู่นอกบ้านเวลานาน
เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในบ้านหรือโรงยิมแทน
เตรียมยาประจำตัว หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์

(ข้อมูลจากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)

20 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

15 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

03 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างด้วย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 หมวด 4 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (กองช่าง)จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนนงานทั่วไป (สำนักปลัด) จำนวน 2 อัตรา
2.คนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 2 อัตรา
3.คนงานทั่วไป (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

ปล.ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5325-7336

13 ธันวาคม 2562

หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

พบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเหตุร้ายต่างๆ

19 พฤศจิกายน 2562

31 ตุลาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (73 รายการ)