ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,556
เดือนที่แล้ว
2,083
ปีนี้
1,556
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
126,791
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ วงค์อำนาจ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวณิชมน บ่อทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายไพบูรณ์ แสงกาคำ
พนักงานขับรถ


นางธัญลักษณ์ วงค์จันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวจาริยา จันทรานาค
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานกองการศึกษา


นางสาวพรพิมล วงศ์ษายะ
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ


นางจันทร์งาม วิรุณรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา เบญจวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบัวตอง แอสุข
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ


นางสาวนิธิมา ธนะหมี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ


นางสาวแสงจันทร์ ขุนนา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ


นางสาวรัตนา มาลา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ


นางสายใจ ดารี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ


นางวาสนา นิลปวน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ