ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
407
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
215
เดือนที่แล้ว
2,458
ปีนี้
20,226
ปีที่แล้ว
31,259
ทั้งหมด
176,720
ไอพี ของคุณ
3.235.228.219
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ วงค์อำนาจ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-257336นางสาวพรพิมล วงศ์ษายะ
ครูชำนาญการ หัวหน้าสถานศึกษา
053-257336


นางสาวณิชมน บ่อทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
053-257336


นางจันทร์งาม วิรุณรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
053-257336


นางวาสนา เบญจวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
053-257336


นางธัญลักษณ์ วงค์จันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
053-257336


นายไพบูรณ์ แสงกาคำ
พนักงานขับรถ
053-257336


นางสาวจาริยา จันทรานาค
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานกองการศึกษา
053-257336


นางบัวตอง แอสุข
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ
053-257336


นางสาวนิธิมา ธนะหมี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ
053-257336


นางสาวแสงจันทร์ ขุนนา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ
053-257336


นางสาวรัตนา มาลา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ
053-257336


นางสายใจ ดารี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ
053-257336


นางวาสนา นิลปวน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ
053-257336