ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,556
เดือนที่แล้ว
2,083
ปีนี้
1,556
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
126,791
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17
นายทวีศักดิ์ คำขัติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัลยา ธิกันงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปัทมพร ทรัพยสิทธิโชค
นิติกร


นายกิตติพง วรรณวงค์
นักพัฒนาชุมชน


นางภัสวฤณ เสาร์ลันดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นายธัชชัย กันทะ​วงศ์​
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุทธิรัศมิ์ บุญเรือนยา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐธัญ บุญมาเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายไชย์ คำหล้า
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ


นายวิชัย เพิ่มขึ้น
พนักงานดับเพลิง


นายทวีศักดิ์ อุ่นแสง
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวลินลดา กันถิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บึนทึกข้อมูล


นายนิกร จอมงาม
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯนายเจริญ หมวกทอง
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ


นายศรีวรรณ์ สุคำภิรักษ์
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ


นางชลทิชา ปินทราย
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ


นางสาวธัญพร ยศประเสริฐ
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน


นางสาวอริสรา ยอดทะนันชัย
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ


นางบุญหลั่น สุภา
คนงานทั่วไป (ภารโรง)


นางสาวสิริณภา ทาวาง
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายฯ


นางสาวนงคราญ แก้วตุ่น
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ