ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,958
เดือนที่แล้ว
3,249
ปีนี้
23,492
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
148,727
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31
นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
053-257336


นายทวีศักดิ์ คำขัติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
053-257336


นางสาวกัลยา ธิกันงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
053-257336


นางสาวปัทมพร ทรัพยสิทธิโชค
นิติกร
053-257336


นายกิตติพง วรรณวงค์
นักพัฒนาชุมชน
053-257336


นางภัสวฤณ เสาร์ลันดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
053-257336


นางสาวสุทธิรัศมิ์ บุญเรือนยา
เจ้าพนักงานธุรการ
053-257336


นายณัฐธัญ บุญมาเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053-257336


นายไชย์ คำหล้า
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ
053-257336


นายวิชัย เพิ่มขึ้น
พนักงานดับเพลิง
053-257336


นายทวีศักดิ์ อุ่นแสง
พนักงานขับรถยนต์
053-257336


นางสาวลินลดา กันถิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
053-257336


นายนิกร จอมงาม
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ
053-257336นายเจริญ หมวกทอง
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ
053-257336


นายศรีวรรณ์ สุคำภิรักษ์
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ
053-257336


นางชลทิชา ปินทราย
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ
053-257336


นางสาวธัญพร ยศประเสริฐ
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน
053-257336


นางสาวอริสรา ยอดทะนันชัย
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ
053-257336


นางบุญหลั่น สุภา
คนงานทั่วไป (ภารโรง)
053-257336


นางสาวสิริณภา ทาวาง
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายฯ
053-257336


นางสาวนงคราญ แก้วตุ่น
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ
053-257336