ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,346
เดือนที่แล้ว
2,412
ปีนี้
8,041
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
133,276
ไอพี ของคุณ
3.215.77.193
นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายทวีศักดิ์ คำขัติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวกัลยา ธิกันงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปัทมพร ทรัพยสิทธิโชค
นิติกร


นายกิตติพง วรรณวงค์
นักพัฒนาชุมชน


นางภัสวฤณ เสาร์ลันดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นางสาวสุทธิรัศมิ์ บุญเรือนยา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐธัญ บุญมาเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายไชย์ คำหล้า
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ


นายวิชัย เพิ่มขึ้น
พนักงานดับเพลิง


นายทวีศักดิ์ อุ่นแสง
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวลินลดา กันถิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บึนทึกข้อมูล


นายนิกร จอมงาม
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯนายเจริญ หมวกทอง
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ


นายศรีวรรณ์ สุคำภิรักษ์
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ


นางชลทิชา ปินทราย
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ


นางสาวธัญพร ยศประเสริฐ
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน


นางสาวอริสรา ยอดทะนันชัย
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ


นางบุญหลั่น สุภา
คนงานทั่วไป (ภารโรง)


นางสาวสิริณภา ทาวาง
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายฯ


นางสาวนงคราญ แก้วตุ่น
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ