ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,819
เดือนที่แล้ว
2,559
ปีนี้
21,585
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
86,638
ไอพี ของคุณ
34.231.247.139
นายรัฐพลพล ธนะประเสริฐโชค
หัวหน้าสำนักปลัดนายทวีศักดิ์ คำขัติ
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวกัลยา ธิกันงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายไกรยง ไสยนารถ
นักพัฒนาชุมชนนางภัสวฤณ เสาร์ลันดา
นักทรพยากรบุคคลนายยุทธกิจ วรรณพรม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรนายยุทธนา กุลดี
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุทธิรัศมิ์ บุญเรือนยา
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวลินลดา กันถิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บึนทึกข้อมูลนายวิชัย เพิ่มขึ้น
พนักงานดับเพลิงนายทวีศักดิ์ อุ่นแสง
พนักงานขับรถยนต์นายศุกร์ วงค์เครา
พนักงานดับเพลิงนายเจริญ หมวกทอง
พนักงานดับเพลิงนายไชย์ คำหล้า
พนักงานขับรถยนต์นายไพบูรณ์ แสงกาคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนางชลทิชา หน่อคำ
พนักงานธุรการนางสาวธัญพร ยศประเสริฐ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานนายกิตติศักดิ์ แสงกาคำ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานนางศรีนวล พันธ์ชน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานนางบุญหลั่น สุภา
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานนายศรีวรรณ์ สุคำภิรักษ์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานนายสมคิด คำพิดาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานนางสาวนิตยา ชื่นบาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานนางสาวนงคราญ แก้วตุ่น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานนางสาวอริสรา ยอดทะนันชัย
ผู้ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน