ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
188
เดือนนี้
2,795
เดือนที่แล้ว
3,513
ปีนี้
16,698
ปีที่แล้ว
31,259
ทั้งหมด
173,192
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
053-257336


นายทวีศักดิ์ คำขัติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
053-257336


นางสาวกัลยา ธิกันงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
053-257336


นางสาวปัทมพร ทรัพยสิทธิโชค
นิติกร
053-257336


นายกิตติพง วรรณวงค์
นักพัฒนาชุมชน
053-257336


นางภัสวฤณ เสาร์ลันดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
053-257336


นางสาวสุทธิรัศมิ์ บุญเรือนยา
เจ้าพนักงานธุรการ
053-257336


นายณัฐธัญ บุญมาเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053-257336


นายไชย์ คำหล้า
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ
053-257336


นายวิชัย เพิ่มขึ้น
พนักงานดับเพลิง
053-257336


นายทวีศักดิ์ อุ่นแสง
พนักงานขับรถยนต์
053-257336


นางสาวลินลดา กันถิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
053-257336


นายนิกร จอมงาม
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ
053-257336นายเจริญ หมวกทอง
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ
053-257336


นายศรีวรรณ์ สุคำภิรักษ์
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ
053-257336


นางชลทิชา ปินทราย
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาฯ
053-257336


นางสาวธัญพร ยศประเสริฐ
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน
053-257336


นางสาวอริสรา ยอดทะนันชัย
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ
053-257336


นางบุญหลั่น สุภา
คนงานทั่วไป (ภารโรง)
053-257336


นางสาวสิริณภา ทาวาง
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายฯ
053-257336


นางสาวนงคราญ แก้วตุ่น
คนงานทั่วไป
ช่วยเหลืองานสุขาภิบาลฯ
053-257336