ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,838
เดือนที่แล้ว
3,249
ปีนี้
23,372
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
148,607
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม10 มี.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ12 ม.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ12 ม.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง12 ม.ค. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเน12 ม.ค. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน11 ม.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ 11 ม.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ11 ม.ค. 2564

1