ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,624
เดือนที่แล้ว
2,109
ปีนี้
24,977
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
120,256
ไอพี ของคุณ
3.238.62.144
ลำดับรายการวันที่
1การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 256315 ม.ค. 2563
2ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเน7 ม.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง7 ม.ค. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ7 ม.ค. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ7 ม.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ 7 ม.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ7 ม.ค. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน7 ม.ค. 2563
9ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 25637 ม.ค. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง7 ม.ค. 2563
11รายงานการติดตามการปฏิับัติตามแผนการควบคุมภายใน ฯ พ.ศ. 25629 ต.ค. 2562
12ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 9 ต.ค. 2562
13คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์และสัญชาติ5 พ.ย. 2561
14คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีบุคลากร2 ต.ค. 2561

1