ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,420
เดือนที่แล้ว
2,083
ปีนี้
1,420
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
126,655
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22
ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย12 พ.ย. 2563
2มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธรณประโยชน์12 พ.ย. 2562
3มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต12 พ.ย. 2562
4มาตราการป้องกันภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน12 พ.ย. 2562
5มาตราการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข12 พ.ย. 2562
6คู่มือประชาชน สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคม 256222 มี.ค. 2562
7คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำจฃขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 พ.ย. 2560
8คู่มือประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา อปท.1 พ.ย. 2560
9คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 พ.ย. 2560
10คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย1 พ.ย. 2560
11คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 พ.ย. 2560
12คู่มือประชาชน : การแจ้งถมดิน1 พ.ย. 2560
13คู่มือประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา321 พ.ย. 2560

1