ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,519
เดือนที่แล้ว
2,452
ปีนี้
23,737
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
88,790
ไอพี ของคุณ
34.204.191.31
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
                           

แม่ปั๋งพัฒนา : แม่ปั๋งพัฒนาโดยรวมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข โดยพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตร
 
2. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ทำนุบำรุงรักษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าคงอยู่ สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และแนวชีวิตท้องถิ่น

4. พัฒนาการเมืองการปกครอง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานต่างๆ ให้ครบวงจร คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ประชาชนอยู่ดีมีสุข : ประชาชนมีความสุขกาย สุขใจ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้คุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและมาเยือน มีปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”


                                                         คำขวัญตำบลแม่ปั๋ง


                                                 “ดอยแม่ปั๋งล้ำค่า งามสง่าประเพณี

                                            กินอยู่ดีเกษตรกรรม สวยล้ำน้ำตกม่อนหินไหล

                                                    น้ำใจมากล้น คนมีอารยธรรม”