ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,420
เดือนที่แล้ว
2,083
ปีนี้
1,420
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
126,655
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
                           

แม่ปั๋งพัฒนา : แม่ปั๋งพัฒนาโดยรวมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข โดยพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตร
 
2. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ทำนุบำรุงรักษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าคงอยู่ สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และแนวชีวิตท้องถิ่น

4. พัฒนาการเมืองการปกครอง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานต่างๆ ให้ครบวงจร คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ประชาชนอยู่ดีมีสุข : ประชาชนมีความสุขกาย สุขใจ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้คุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและมาเยือน มีปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”


                                                         คำขวัญตำบลแม่ปั๋ง


                                                 “ดอยแม่ปั๋งล้ำค่า งามสง่าประเพณี

                                            กินอยู่ดีเกษตรกรรม สวยล้ำน้ำตกม่อนหินไหล

                                                    น้ำใจมากล้น คนมีอารยธรรม”