ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
407
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
215
เดือนที่แล้ว
2,458
ปีนี้
20,226
ปีที่แล้ว
31,259
ทั้งหมด
176,720
ไอพี ของคุณ
3.235.228.219
โครงการตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือด ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือด  ในปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชนและเพื่อให้ประชากรที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายประชาชน ๔ หมู่บ้านในเขต รพ.สต.บ้านผาแดง  จำนวน  60  คน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เป็นเงิน 23,640.- บาท


 
21 กันยายน 2564