ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,420
เดือนที่แล้ว
2,083
ปีนี้
1,420
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
126,655
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ได้รับความเมตาวิทยากรมาบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักคุณธรรมนำใจ...สู่การทำงานที่ดี โดย พระอธิการเศวต จิตฺตสํวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งบวกข้าว และ วิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับผลประโยช์ทับซ้อน จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่


 
31 สิงหาคม 2563