ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,206
เดือนที่แล้ว
2,109
ปีนี้
25,559
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
120,838
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


กิจกรรม Big cleaning day. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2563

กิจกรรม Big cleaning day. ของทุกหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาทำความสะอาดภายในหมู่บ้านและ สถานที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกหลักสุขาภิบาล ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ก่อนที่จะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลแม่ปั๋ง ทั้งนี้ขอขอบพระคุณประชาชนตำบลแม่ปั๋ง และทุกส่วนงานที่ร่วมมือร่วมใจป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


 
21 สิงหาคม 2563