ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,206
เดือนที่แล้ว
2,109
ปีนี้
25,559
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
120,838
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่ปั๋ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านผาแดง และ คณะเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลแม่ปั๋ง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลแม่ปั๋ง ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกส่วนงานที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี


 
21 สิงหาคม 2563