ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,420
เดือนที่แล้ว
2,083
ปีนี้
1,420
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
126,655
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่ปั๋ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านผาแดง และ คณะเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลแม่ปั๋ง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลแม่ปั๋ง ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกส่วนงานที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี


 
21 สิงหาคม 2563