ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
3,278
ปีนี้
15,559
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
110,838
ไอพี ของคุณ
3.235.75.174


ประมวลภาพ : โครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในตำบลแม่ปั๋ง และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตามหลัก 3Rs การฝึกปฏิบัติ การทำถังขยะอินทรีย์ พร้อมกับมอบถังขยะอินทรีย์ที่ฝึกปฏิบัติให้กับแต่ละหมู่บ้านได้นำกลับไปสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในหมู่บ้านและเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐตามแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยทุกประเภท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ที่ได้เป็นวิทยากรโครงการดังกล่าวนี้

 
27 สิงหาคม 2562