ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,519
เดือนที่แล้ว
2,452
ปีนี้
23,737
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
88,790
ไอพี ของคุณ
34.204.191.31


ประมวลภาพ : โครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในตำบลแม่ปั๋ง และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตามหลัก 3Rs การฝึกปฏิบัติ การทำถังขยะอินทรีย์ พร้อมกับมอบถังขยะอินทรีย์ที่ฝึกปฏิบัติให้กับแต่ละหมู่บ้านได้นำกลับไปสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในหมู่บ้านและเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐตามแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยทุกประเภท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ที่ได้เป็นวิทยากรโครงการดังกล่าวนี้

 
27 สิงหาคม 2562