ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
1,167
เดือนที่แล้ว
2,795
ปีนี้
15,712
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
80,765
ไอพี ของคุณ
34.201.121.213


ประมวลภาพ : โครงการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีโครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 เขต 1 และ เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการประจำทุกเดือน นำโดย นายสมชาติ ตันกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร์ ที่ปรึกษานายกฯ นางสาวสริญญา ใจชื่น เลขานายกฯ สมาชิกสภาฯ และ นายไกรยง ไสยนารถ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เป็นตัวแทนในการมอบเบี้ย ฯ ตามโครงการดังกล่าว

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า ใครที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีการรับแทน !!
ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (เขียนลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั่น)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (เขียนลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั่น)
3. ใบมอบอำนาจ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลายเซ็นผู้มอบอำนาจ,ผู้รับมอบอำนาจ,พยาน) เขียนด้วยปากสีน้ำเงินเท่านั้น ไม่นำใบมอบอำนาจที่เขียนแล้วถ่ายเอกสารมา
แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะค่ะ...

 
10 มกราคม 2562