ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
1,757
เดือนที่แล้ว
2,560
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
69,370
ไอพี ของคุณ
54.197.24.206


ประมวลภาพ : โครงการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ
วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีโครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 เขต 1 และ เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการประจำทุกเดือน นำโดย นายสมชาติ ตันกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร์ ที่ปรึกษานายกฯ นางสาวสริญญา ใจชื่น เลขานายกฯ สมาชิกสภาฯ และ นายไกรยง ไสยนารถ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เป็นตัวแทนในการมอบเบี้ย ฯ ตามโครงการดังกล่าว

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า ใครที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีการรับแทน !!
ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (เขียนลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั่น)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (เขียนลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั่น)
3. ใบมอบอำนาจ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลายเซ็นผู้มอบอำนาจ,ผู้รับมอบอำนาจ,พยาน) เขียนด้วยปากสีน้ำเงินเท่านั้น ไม่นำใบมอบอำนาจที่เขียนแล้วถ่ายเอกสารมา
แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะค่ะ...

 
10 มกราคม 2562