ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
2,958
เดือนที่แล้ว
3,249
ปีนี้
23,492
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
148,727
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
18 กันยายน 2564

โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
18 กันยายน 2564

ประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
28 มีนาคม 2564
ประมวลภาพ : ประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง โดย นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และ นายภาคิน นันทจันทร์ ประธานกกต.ประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง คณะกรรมการ กกต.ตำบลแม่ปั๋ง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ กปน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 15 หน่วย ตำบลแม่ปั๋ง
28 มีนาคม 2564

การเจาะปรุบัตรเลือกตั้ง ฯ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
28 มีนาคม 2564

ประมวลภาพ : โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ เขต 1,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประตำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และ นายภาคิน นันทจันทร์ ประธานกกต.ประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กกต.ตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋งและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง...

25 มีนาคม 2564

ประมวลภาพ : โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ เขต 2,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประตำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และ นายภาคิน นันทจันทร์ ประธานกกต.ประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กกต.ตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋งและนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

25 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประตำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และ นายภาคิน นันทจันทร์ ประธานกกต.ประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กกต.ตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกัน ปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 โดยเดินขบวนรณรงค์ ณ หน้าธนาคาร ธกส. สาขาแม่ปั๋ง จนถึง ตลาดนัดอุ๊ยต๋า ????ต้องการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด ????อยากให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งเพื่อสรรหาคนเก่งคนดีเข้ามาบริหารท้องถิ่น ????และรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้อำนาจอธิปไตยอย่างเหมาะสมไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ----------------------------------------------------------- "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส" #28 มีนาคม 2564 #อย่าลืมมาใช้สิทธิ ????????ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม http://www.maepang.go.th | www.facebook.com/เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง สอบถามข้อมูล 053-257-336 #งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง #ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประตำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

17 มีนาคม 2564

โครงการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และ นายภาคิน นันทจันทร์ ประธานกกต.ประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อเป็นการชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอดสดจากห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้ส,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 : บรรยากาศการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
08 กุมภาพันธ์ 2564

รำวงย้อนยุค นศ. โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ภาคค่ำ : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกับ นักศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 จัดกิจกรรมงานรำวงย้อนยุค เพื่อรวบรวมกิจกรรมของนักศึกษาผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่ 6 ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนของนักศึกษาผู้สูงอายุ พร้อมกับเฉลิมฉลองการจบการศึกษาหลักสูตรปริญญาปัจฉิมวัยชีวิต... ณ ตลาดประชารัฐ ทางทิศใต้โรงเรียนประดู่วิทยา โดยมีกิจกรรรม มากมาย เช่น การแสดงละครเวทีโดยแบ่งกลุ่มแสดง มี 3 กลุ่ม จัดชุดสาวรำวง 2 ชุด ก่อนเริ่มการรำวง มีการไหว้ครูก่อนมีการรำวง กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นเพื่อให้นศ.ทุกท่านได้สามัคคีกัน สร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้ทุกคนมีความสุข ทำให้รู้สึกถึงว่า ชีวิตมีคุณค่า โดยรายได้ หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว นำมาจัดสร้าง กองทุน นักศึกษาผู้งสูงอายุ รุ่นที่ 6 โดยสร้างกฏ/ระเบียบ ของกองทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ในคุณภาพชีวิต นศ. รุ่นที่ 6 มากมาย และให้กองทุนบริหารจัดการกันเอง **** ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนในนโยบายโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และคณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน อสม.ตำบลแม่ปั๋ง สตรีแม่บ้านตำบลแม่ปั๋ง และผู้มีจิตศรัทธาในการนำโรงทานมาร่วม ขอบคุณคณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศาบาลตำบลแม่ปั๋ง ที่ได้นำเด็กๆ มาแสดงก่อเริ่มพิธีเปิด และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคราะห์ และให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่ 6 เป็นอย่างดี .... ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 และรุ่น 1-5 ปีที่ผ่านๆมา ข้าราชการ พนักงานทุกกองงาน ทีมสร้างสุข เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ... Photo by : Mahamai_Photo.

26 ธันวาคม 2563

พิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต ฯ รุ่นที่ 6,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการจัดพิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นักศึกษาผู้สูงอายุ รู่นที่ 6 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยมี นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง เป็นประธานในพิธี ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารทุกท่าน คณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน อสม.ตำบลแม่ปั๋ง และ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่ปั๋ง และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน ที่สนับสนุนในกิจกรรมนี้ ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน เป็นอย่างดี พร้อมได้มอบกำลังใจแก่บัฑิตนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่ 6 ล้นหลาม .... ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 และรุ่น 1-5 ปีที่ผ่านๆมา ข้าราชการ พนักงานทุกกองงาน ทีมสร้างสุข เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ... Photo by : Mahamai_Photo

25 ธันวาคม 2563

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ฯ 5 ธันวาคม 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประมวลภาพ : ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ คณะครูศูนย์เด็กเล็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไป เข้าร่วม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว

05 ธันวาคม 2563

ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ New Normal”,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายกอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จัดทำสถานที่ เพื่อให้ประชาชนได้นำกระทงลอย เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมา

02 พฤศจิกายน 2563

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
30 กันยายน 2563

ประมวลภาพ : พิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นศ.ผู้สูงอายุรุ่นที่ 5,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการจัดพิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นักศึกษาผู้สูงอายุ รู่นที่ 5 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยมี นายจักรพันธ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในนโยบายโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และคณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคาระห์ และให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่ 5 เป็นอย่างดี ....

ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ทุกกองงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...

29 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (226 รายการ)