ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
756
เดือนที่แล้ว
1,671
ปีนี้
17,818
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
113,097
ไอพี ของคุณ
18.232.188.89


วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย และได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศลดปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง...

21 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลแม่ปั๋งจึงดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรีแม่บ้าน จิตอาสาและประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้กับประชาชนในพื้นที่

21 มีนาคม 2563

9 มีนาคม 2563 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ปั๋ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ ชี้แจงแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid 2019) ให้กับผู้นำชุมชน พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานในชุมชน

 

ด้วยความปราถนาดีจาก : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

09 มีนาคม 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการได้มีการเปิดโรงเรียนยิ้มรับอรุณวิทยาลัยตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่ 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยเอาพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งเป็นตัวตั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน จำนวน 60 ท่าน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง ขอบขอบพระคุณความอนุเคราะห์จากหลายๆองค์กร และหน่วยงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โครงการดังกล่าว สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน..

#มอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
#โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่ 6
26 กุมภาพันธ์ 2563

14 มกราคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน
ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยการฉีดล้างถนน ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง บริเวณสถานศึกษา โรงเรียนบ้านประดู่ และบริเวณถนนด้านหน้าสำนักงาน เพื่อป้องกันฝุ่นควัน

ขอความร่วมมืองดเผาทุกพื้นที่ แม้กระทั่งการเผาตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป เนื่องจากส่งผลต่อการสะสมฝุ่นควันในบรรยากาศจนส่งผลให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานแล้วนะค่ะ

15 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง อุทธยานแห่งชาติศรีลานนา สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา เข้าร่วมประชุมและร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ณรัช สิงห์ปภากร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะตรวจติดตามประเมินผลฯ เพื่อตรวจสอบแผนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ระดับอำเภอและระดับตำบล พร้อมชี้แจงแนะนำการกฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

14 มกราคม 2563

เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันเด็ก 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

.เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์เด็ก ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง สภาองค์กรขุมชนตำบลแม่ปั๋ง สภานี่ตำรวจภูธรโหล่งขอด คณะแม่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลแม่ปั๋ง รพสต.บ้านแม่ปั๋ง-บ้านผาแดง โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง โรงเรียนประดู่วิทยา อุทธยานแห่งชาติศรีลานนา มูลนิธิอุ่นใจ บริษัท สุภิราชการเกษตร ป้าว จำกัด และ หน่วยงาน องค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ได้กล่าว ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการแสดงออกอย่างเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ณ โรงเรียนประดู่วิทยา

ในงานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวที, การเล่นเกมส์ชิงรางวัล, โดยตลอดงานมีการแจกอาหาร ขนม และมีการลุ้นรางวัลตลอดงาน

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล สำหรับเด็กๆ ในงานนี้ และขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่นำกิจกรรมดีๆ มามอบแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมต่างได้รับความสุข ของขวัญ ของรางวัล กลับบ้านกันถ้วนหน้า...

13 มกราคม 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอพร้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลแม่ปั๋ง ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ) ที่ปรึกษารองนายกฐมนตรี (นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ) และคณะทีมงานรองนายกรัฐมนตรี (ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เขตพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

24 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตีตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ตัวแทนประชาชน ตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
23 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายอรุณ ธนะหมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋งและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายสดุดี และถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม

06 ธันวาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 (เดือน 12 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์ ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง
1 โพสต์
 
07 ตุลาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในตำบลแม่ปั๋ง และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตามหลัก 3Rs การฝึกปฏิบัติ การทำถังขยะอินทรีย์ พร้อมกับมอบถังขยะอินทรีย์ที่ฝึกปฏิบัติให้กับแต่ละหมู่บ้านได้นำกลับไปสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในหมู่บ้านและเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐตามแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยทุกประเภท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ที่ได้เป็นวิทยากรโครงการดังกล่าวนี้
27 สิงหาคม 2562

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ทั้ง 7 ประเภท ตำบลแม่ปั๋ง จำนวน 80 ท่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง เพิ่มความรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง และสิทธิต่างๆของผู้พิการ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ จาก มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์มูลนิธิฯ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในโครงการดังกล่าว สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน..

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
19 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง 14 วัด ขอให้ท่านประสบแต่อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สว่างไสวเจริญย่ิงๆ ขึ้น คิดส่ิงใดขอให้สมปราถนา ทุกประการเทอญ...
19 กรกฎาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (180 รายการ)