ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
407
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
215
เดือนที่แล้ว
2,458
ปีนี้
20,226
ปีที่แล้ว
31,259
ทั้งหมด
176,720
ไอพี ของคุณ
3.235.228.219
1
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
???? โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565
⏰ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
???? นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว และ นายศักดิ์ศรี มูลธร นายกเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประชาชน จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง ณ บ้านขุนปั๋ง หมู่ที่ 7 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
25 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
???? กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
⏰ วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
???? นายจันทร์ทิพย์ ไชยเรือน รองนายกเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณลานหน้าที่การอำเภอพร้าวเดินขบวนรอบอำเภอพร้าว
24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจิตอาสา ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ จิตอาสา พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจิตอาสา ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ร่วมใจปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น

ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด ซึ่งการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้างานในครั้งนี้ 

02 มิถุนายน 2565

กิจกรรม"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 จิตอาสาในการร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน"วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 โดยนายศักดิ์ศรี มูลธร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสาในการร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

18 มีนาคม 2565

ประมวลภาพการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประมวลภาพการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพดี ชีวิมีสุขทุกคน.... ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ทุกคนใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ขยับกาย สบายชีวีค่ะ

23 พฤศจิกายน 2564

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านต่างๆ ของตำบลแม่ปั๋งได้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่ปั๋ง กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

12 ตุลาคม 2564

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายศักดิ์ศรี มูลธร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ทำกิจกรรมออกรณรงค์ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ   ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง อสม.ตำบลแม่ปั๋ง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต บ้านแม่ปั๋ง โดยได้ทำกิจกรรม ออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึก ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านผาแดงในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวัด และชุมชนและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

30 กันยายน 2564

โครงการตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือด ปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 21 กันยายน 2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือด  ในปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชนและเพื่อให้ประชากรที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงผิดปกติได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายประชาชน ๔ หมู่บ้านในเขต รพ.สต.บ้านผาแดง  จำนวน  60  คน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เป็นเงิน 23,640.- บาท

21 กันยายน 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านผาแดง  จำนวน 140 คน

21 กันยายน 2564

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

 วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จำนวน 15 คน กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  จำนวน  70 คน โรคอ้วนลงพุง จำนวน 15  คน รวมทั้งหมด 100 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก มีส่วนร่วมในการป้องกันและ ดูแล สุขภาพของตนเอง อย่างถูกวิธีและเพื่อลดอัตราการเพิ่มผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่รพ.สต.บ้านผาแดง

 

20 กันยายน 2564

โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

14 กันยายน 2564 งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และประชาชนที่มีความสนใจนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดเป็นแนวทางการดำเนินบริหารจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละครัวเรือนในตำบลแม่ปั๋ง ให้เข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อให้ลดขยะปลายทาง ตามเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)

14 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564

10 กันยายน 2564

รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอเชิญชวน สถานประกอบการ ร้านค้า ประชาชนในตำบล ร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนการใช้โฟม และพลาสติก เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภค ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารและเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพทดแทน ด้วยความปราถนาดี จาก งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

11 กรกฎาคม 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

31 มีนาคม 2564

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ฯ 5 ธันวาคม 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประมวลภาพ : ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ คณะครูศูนย์เด็กเล็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไป เข้าร่วม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว

05 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (228 รายการ)