ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
1
ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน

08 กันยายน 2566

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ งดให้บริการรถกู้ชีพ-กู้ภัยระหว่าง วันที่ 27 ก.ค. ถึง 2 ส.ค. 2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ งดให้บริการรถกู้ชีพ-กู้ภัยระหว่าง วันที่ 27 ก.ค. ถึง วันที่ 2 ส.ค. 2566

เนื่องจากรถกู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลตำบลแม่ปั๋งชำรุดและ อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งซ่อมเพื่อให้ใช่บริการประชาชนได้ตามปกติและ จะเปิดบริการ ตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2566

27 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดในตำบลแม่ปั๋ง ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยตั้งขบวน ณ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง การแต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อสีขาว, สีโทนอ่อน)

21 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน  ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ "วันเข้าพรรษา" ของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และกำหนดให้เป็นวันห้ามขายเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์์ทุกชนิด ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ปั๋งจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน "ลด ละ เลิกเหล้า รักษาศีล 5" และร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2566 ได้ที่เทศบาลตำบลแม่ปั่ง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

21 กรกฎาคม 2566

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เนื่องด้วยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินตามโครงการรณรงค์ควมคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2566 โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและทำลายแหล่งเพาะธ์ุยุง ในองค์กร วัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกลดอัตราการป่วยในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง

21 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเทศบาล,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
15 พฤษภาคม 2566

โครงการสัตว์ปลดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ทางเทศบาลตำบลแม่ปั๋งออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย สุนัขและแมว ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าได้

08 พฤษภาคม 2566

ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปีพ.ศ.256,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
27 เมษายน 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

19 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.25,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
30 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ

23 มีนาคม 2566

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยน
สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ

23 มีนาคม 2566

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (195 รายการ)