ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
นางสาวบงกช ปัญญาพรม
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-257336นายสุพศิน มหาวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
053-257336


นางสาวณิชมน บ่อทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
053-257336


นางสาวพรพิมล หล้าปวงคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสถานศึกษา
053-257336


นางจันทร์งาม วิรุณรัตน์
ครู
053-257336


นางวาสนา เบญจวรรณ
ครู
053-257336


นางสาวรัตนา มาลา
ผู้ดูแลเด็ก
053-257336


นางสายใจ ดารี
ผู้ดูแลเด็ก
053-257336


นางวาสนา นิลปวน
ผู้ดูแลเด็ก
053-257336


นางสุพรรณี ดารี
ผู้ดูแลเด็ก
053-257336


นางธัญลักษณ์ วงค์จันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
053-257336


นายไพบูรณ์ แสงกาคำ
พนักงานขับรถยนต์
053-257336


นางสาวจาริยา จันทรานาค
คนงานทั่วไป
053-257336


นางจำเนียร เป็งศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางจันทร์เพ็ญ เจนจัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพีรพล จิตเมตตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ