ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
1
ส่งมอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นายนายทิม ศุกร์ณีย์,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันจันทร์ที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายจันทร์ทิพย์ ไชยเรือน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมและส่งมอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นายนายทิม ศุกร์ณีย์ ที่มีภาวะพึ่งพิง อาศัยอยู่กับภรรยา และบุตรที่พิการทางสติปัญญา หมู่ที่ 13 บ้านเฉลิมราช ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนฟื้นฟู จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวน 50,000 บาท

25 กันยายน 2566

เข้าตรวจเยี่ยม ส่งมอบของใช้จำเป็น ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันจันทร์ที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายจันทร์ทิพย์ ไชยเรือน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการนักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยม ส่งมอบของใช้จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 3 ห่อ อาหารเสริม Ensure 2 กระป๋อง กระดาษทิษชู่เปียก จำนวน 6 ห่อ และเงินสดจำนวน 1,740 บาท ให้แก่ผู้ปกครอง น.ส.กัณฐิกา อริยะชัยกุล (น้องพลอย) บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปั๋ง ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยสิ่งของที่นำไปมอบครั้งนี้ เกิดจากการปันน้ำใจจากทางผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เป็นจำนวนเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมด 5,300 บาท

25 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

21 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้อำนวยความสะดวกสถานที่และอุปกรณ์ให้แก่ชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลแม่ปั๋ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำนวยความสะดวกสถานที่และอุปกรณ์ ชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลแม่ปั๋ง ในการต่อยอดการทำพริกลาบ หมี่หอมแดง หมี่หอมขาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

20 กันยายน 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลแม่ปั๋งจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

12 กันยายน 2566

โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน ให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

06 กันยายน 2566

ตรวจสอบพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา10:30 น. นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว ได้ลงพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ตรวจสอบพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว

17 สิงหาคม 2566

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
 
????โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566
⏰วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
????กองการศึกษา ดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ได้รับมอบหมาย จากนายศักดิ์ศรี มูลธร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ให้ นายชิน วิกัน และ นายจันทร์ทิพย์ ไชยเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง เป็นประธานถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดภายในตำบลแม่ปั๋ง พร้อมด้วยประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  และพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยแบ่งเป็นสองเขต 
16 สิงหาคม 2566

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
????โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566
⏰วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.
????กองการศึกษา ดำเนินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ได้รับมอบหมาย จากนายศักดิ์ศรี มูลธร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ให้ นายชิน วิกัน สมาชิกสภา เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  และพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เชิญชวนให้ประชาชนภายในตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ภายในตำบลแม่ปั๋ง
16 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
 
 
????โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี2566
⏰วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
????งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง มีความรู้เรื่องสิทธิผู้พิการ และส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง ในเรื่องความรู้วิธีบรรจุสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
08 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
 
????โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี2566
⏰วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
????งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง ในเรื่องความรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเสริมสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
04 สิงหาคม 2566

กิจกรรมรวมพลังสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
27 กรกฎาคม 2566

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เนื่องด้วยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินตามโครงการรณรงค์ควมคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2566 โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและทำลายแหล่งเพาะธ์ุยุง ในองค์กร วัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกลดอัตราการป่วยในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง

21 กรกฎาคม 2566

ตรวจเยี่ยมและส่งมอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดยท่านรองนายกเทศมนตรี นายจันทร์ทิพย์ ไชยเรือน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พม.จ.เชียงใหม่) เข้าตรวจเยี่ยมและส่งมอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (พิการทางการเคลื่อนไหว) โดยอาศัยอยู่กับภรรยา 2 คน คือ นายพิน แสงคำ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกต่อดำเนินชีวิตของคนพิการต่อไป

11 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

นายจันทร์ทิพย์ ไชยเรือง รองนายกเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องโทษของยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ อำเภอพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

26 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (272 รายการ)