ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ10 มี.ค. 2564
2คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์และสัญชาติ20 พ.ย. 2563
3มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย12 พ.ย. 2563
4ขั้นตอนปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร6 ม.ค. 2563
5ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง6 ม.ค. 2563
6มาตราการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข12 พ.ย. 2562
7มาตราการป้องกันภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน12 พ.ย. 2562
8มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต12 พ.ย. 2562
9มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธรณประโยชน์12 พ.ย. 2562
10คู่มือประชาชน สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคม 256222 มี.ค. 2562
11คู่มือประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา321 พ.ย. 2560
12คู่มือประชาชน : การแจ้งถมดิน1 พ.ย. 2560
13คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 พ.ย. 2560
14คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย1 พ.ย. 2560
15คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 พ.ย. 2560
16คู่มือประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา อปท.1 พ.ย. 2560
17คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำจฃขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 พ.ย. 2560

1