ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25635 เม.ย. 2564
2หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล20 ม.ค. 2564
3คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง20 ม.ค. 2564
4คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ20 ม.ค. 2564
5แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ20 ม.ค. 2564
6คู่มือ-การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี20 ม.ค. 2564
7คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน20 ม.ค. 2564
8คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชก20 ม.ค. 2564
9นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี พ.ศ.2564 4 ม.ค. 2564
10รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25622 เม.ย. 2563
11นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลแม่ปั๋ง ประจำปี 61 - 633 ก.พ. 2563
12คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง7 ม.ค. 2563
13ประกาศ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม11 ต.ค. 2562
14การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล9 เม.ย. 2562
15คู่มือการจัดทำหรือการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีบุคลากร2 ต.ค. 2561

1