ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
170
เมื่อวานนี้
525
เดือนนี้
1,419
เดือนที่แล้ว
4,225
ปีนี้
42,423
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
239,000
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน25 เม.ย. 2565
2มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงา12 มี.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม10 มี.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ12 ม.ค. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ12 ม.ค. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง12 ม.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเน12 ม.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน11 ม.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ 11 ม.ค. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ11 ม.ค. 2564

1