ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่ปั๋25 ก.ย. 2566
2คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอ25 ก.ย. 2566
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ31 มี.ค. 2566
4ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ป7 เม.ย. 2563
5ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง3 เม.ย. 2563
6แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน16 ม.ค. 2563
7คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเหมาบริการให้บริการ27 ธ.ค. 2562
8ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน19 เม.ย. 2562
9ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ป27 มี.ค. 2562
10การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ20 ก.พ. 2562
11รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น14 ธ.ค. 2561
12ประกาศ เรื่อง สรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 25611 ก.ย. 2561
13มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋งให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปั๋งปฏิบัติราชการแทน 6 มิ.ย. 2561
14ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ2 ต.ค. 2560
15ประกาศ เรื่อง สรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 25605 ต.ค. 2560
16ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น2 ต.ค. 2560
17ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560
18ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่27 ก.พ. 2560
19ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256012 ก.ย. 2559
20ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายปกครอง20 ก.ค. 2558

1 2   >>  >|