ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
307
เมื่อวานนี้
473
เดือนนี้
3,539
เดือนที่แล้ว
2,695
ปีนี้
9,254
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
205,831
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ป7 เม.ย. 2563
2ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง3 เม.ย. 2563
3แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทน16 ม.ค. 2563
4คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเหมาบริการให้บริการ27 ธ.ค. 2562
5ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน19 เม.ย. 2562
6ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ป27 มี.ค. 2562
7การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ20 ก.พ. 2562
8รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น14 ธ.ค. 2561
9ประกาศ เรื่อง สรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 25611 ก.ย. 2561
10มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋งให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปั๋งปฏิบัติราชการแทน 6 มิ.ย. 2561
11ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ2 ต.ค. 2560
12ประกาศ เรื่อง สรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 25605 ต.ค. 2560
13ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น2 ต.ค. 2560
14ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560
15ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่27 ก.พ. 2560
16ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256012 ก.ย. 2559
17ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายปกครอง20 ก.ค. 2558
18ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายงานคลัง20 ก.ค. 2558
19ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา15 ก.ค. 2558
20ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 15 ก.ค. 2558

1 2   >>  >|