ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
                           

แม่ปั๋งพัฒนา : แม่ปั๋งพัฒนาโดยรวมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข โดยพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตร
 
2. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ทำนุบำรุงรักษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าคงอยู่ สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และแนวชีวิตท้องถิ่น

4. พัฒนาการเมืองการปกครอง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานต่างๆ ให้ครบวงจร คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา

ประชาชนอยู่ดีมีสุข : ประชาชนมีความสุขกาย สุขใจ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้คุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและมาเยือน มีปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”


                                                         คำขวัญตำบลแม่ปั๋ง


                                                 “ดอยแม่ปั๋งล้ำค่า งามสง่าประเพณี

                                            กินอยู่ดีเกษตรกรรม สวยล้ำน้ำตกม่อนหินไหล

                                                    น้ำใจมากล้น คนมีอารยธรรม”